DNA Mapping 2022

In Friesland is op basis van de analyseresultaten van de eerste vangronde de vangintensiteit langs de vermoedelijke instroomlocaties in Friesland opgevoerd. Ook zijn hier meer vangmiddelen geplaatst. Hiermee wordt de efficiëntie van het beheer geëvalueerd via een tweede ronde van DNA-analyse.

Er wordt DNA verzameld van maximaal 100 in 2022 in Friesland gevangen muskusratten. Het DNA van de individuele muskusratten wordt vergeleken met de basiskaart die na de eerste vangronde is gemaakt. Op deze manier is het mogelijk om migratie op te sporen en te linken aan de meest waarschijnlijke bronlocatie.

Het evaluatierapport is in september 2023 beschikbaar.