Tweede gezamenlijke workshop Life MICA en Life RIPARIAS

Op 13 juli 2022 vond in Brussel de tweede gezamenlijke workshop Life MICA/Life RIPARIAS plaats. Ongeveer 30 deelnemers uit verschillende landen en instellingen die zich bezighouden met invasieve uitheemse soorten (IUS) woonden het hybride evenement bij.

De workshop begon met een plenaire sessie waarin het Life MICA- en het Life RIPARIAS-project werden geïntroduceerd. Daarna werden er twee deelsessies gehouden. Een deel van de deelnemers deed mee met de groep van het MICA-project en het andere deel met het RIPARIAS-project.

Tijdens de LIFE MICA-sessie werden de mogelijkheden besproken om de innovatieve technieken voor monitoring en beheer ook te gebruiken voor andere projecten. De aanwezigen maakten kennis met die technieken: de slimme cameravallen, eDNA-analyse, DNA-mapping en slimme vangkooien.

Er was veel belangstelling voor het gebruik van het Agouti-platform voor analyse van camerabeelden met Kunstmatige Intelligentie (KI) voor andere projecten die te maken hebben met IUS. Er werd gewezen op het hoge aanpassingsvermogen van de te trainen KI in het herkennen van andere IUS. Ook de mogelijke vermindering van de arbeidsintensiviteit voor grootschalige monitoring met cameravallen werd besproken.

De deelnemers bespraken ook de e-DNA-methode. Ze vroegen naar de geschiktheid van het bemonsteringsprotocol en de analysemethode voor detectie van andere IUS of beschermde soorten in watermonsters.

Verder waren de deelnemers erg geïnteresseerd in het prototype van de smart life traps. Ze waren nieuwsgierig naar het werkingsprincipe van de KI en de toepasbaarheid in gebieden waar beschermde (niet-doel)soorten voorkomen.

Aan het einde van de sessie beantwoordden de deelnemers enkele ‘Mentimeter’-vragen. Die gingen over overdrachts- en replicatiemogelijkheden voor elke gepresenteerde methode. Ook gaven de deelnemers op deze manier hun mening over welke andere invasieve of niet-invasieve soorten zouden kunnen worden gemonitord en beheerd met behulp van de technieken van het Life MICA-project.

De dag voor deze bijeenkomst, op 12 juli, vond een conferentie plaats over gewervelde invasieve uitheemse soorten. Deze conferentie werd georganiseerd door de International Union for Nature Conservation (IUCN). Lees hieronder de zeer interessante documentatie en rapporten.

> Website EASIN
> Website EC IAS