Dashboard

>> Ga direct naar het dashboard

Het is belangrijk om de populaties muskus- en beverratten te monitoren en het effect van de bestrijding te volgen.

Het registreren van de van muskus- en beverratvangsten is essentieel om de populatie te monitoren en het effect van de bestrijding te volgen. Waarnemingen van dieren en speurbeelden kunnen gebruikt worden om op specifieke plaatsen meer aan bestrijding te doen. Ook kun je op basis van de registraties bepalen waar nieuwe technieken uit het Life MICA-project het best kunnen worden toegepast. Naast het registreren van muskus- en beverratten is het belangrijk om bijvangsten te registreren. Zo kunnen we die bijvangst in de toekomst vermijden.

Registratiesystemen

In Nederland en Vlaanderen bestaan al systemen voor het registreren van muskus- en beverratvangsten. Deze systemen bestaan uit een app die muskusratbestrijders gebruiken om hun vangsten te registreren. Aan de app is een database gekoppeld waarin deze gegevens gestandaardiseerd worden opgeslagen. Nederland en Vlaanderen hebben ook een platform waar individuele waarnemingen geregistreerd worden: waarnemingen.be en waarneming.nl .

De broncode van de Vlaamse app wordt gedeeld met de partners in Duitsland om ook daar op een efficiënt manier de vangsten te registreren. Duitse premievangers en jagers worden getraind om de voor hen nieuwe app goed te gebruiken.

Alle gegevens in één dashboard

De gegevens van de Nederlandse, Vlaamse en Duitse apps worden samengebracht in één dataset. Deze dataset is toegankelijk via een speciaal voor dit project gemaakt dashboard. Het dashboard geeft alle waarnemingen overzichtelijk weer. Zo zorgt het voor heldere visualisaties van de vangstgegevens van alle partners.

>> Ga direct naar het dashboard <

Actief in onderzoeksgebieden