Onderzoek en Innovatie

Dashboard

>> Ga direct naar het dashboard Het is belangrijk om de populaties muskus- en beverratten te monitoren en het effect van de bestrijding te volgen. Het registreren van de van muskus- en beverratvangsten is essentieel om de populatie te monitoren en het effect van de bestrijding te volgen. Waarnemingen van dieren en speurbeelden kunnen gebruikt…

> Lees meer

DNA mapping

DNA mapping brengt de migratieroutes van muskusratten in beeld. Dit doen we met behulp van DNA-materiaal van gevangen muskusratten. Van iedere muskusrat die in het onderzoeksgebied is gevangen wordt een genetisch profiel gemaakt. Dit profiel wordt vergeleken met het profiel van de andere muskusratten. Zo proberen we (sub)populaties in beeld te krijgen. Start in Friesland…

> Lees meer

eDNA

De ingangen van muskus- en beverrattenholen liggen onder water. Het opsporen van muskusratten is dus arbeidsintensief. Met eDNA kan de aanwezigheid van muskus- en beverratten in waterlopen worden aangetoond. Muskus- en beverratten verliezen DNA in hun omgeving door bijvoorbeeld losgelaten huidcellen en dode darmcellen in hun poep. Dit omgevings-DNA (environmental-DNA) wordt eDNA genoemd. Dit kan…

> Lees meer

Slimme vangkooien

De slimme vangkooi met beeldherkenning is een innovatieve toepassing die de vangst van andere diersoorten dan bever- of muskusrat voorkomt. Het bestrijden van muskus- en beverratten gebeurt met kooien die de dieren levend vangen. Deze vangkooien zijn uitgerust met een kooizender. Als een dier over de aftrapplaat in de kooi loopt, valt de klep dicht…

> Lees meer

Wildcamera’s

Hoe weet je waar muskusratten zitten? Daar komen we achter door wildcamera’s te plaatsen in gebieden waarvan we denken dat er muskusratten voorkomen. We stellen wildcamera’s op op strategische plaatsen in gebieden waarvan we vermoeden dat er muskusratten voorkomen. Deze camera’s maken beelden als er dieren voorbij zwemmen. Een algoritme bepaalt of het om een…

> Lees meer