Life MICA is een internationale samenwerking met als doel de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Dat voorkomt schade aan dijken, biodiversiteit en gewassen.

Lees meer

Onderzoek en innovatie

Wildcamera’s

Wildcamera’s

Hoe weet je waar muskusratten zitten? Daar komen we achter door wildcamera’s te plaatsen in gebieden waarvan we denken dat er muskusratten voorkomen.

Slimme vangkooien

Slimme vangkooien

De slimme vangkooi met beeldherkenning is een innovatieve toepassing die de vangst van andere diersoorten dan bever- of muskusrat voorkomt. Het bestrijden van

eDNA

eDNA

De ingangen van muskus- en beverrattenholen liggen onder water. Het opsporen van muskusratten is dus arbeidsintensief. Met eDNA kan de aanwezigheid van muskus-

DNA mapping

DNA mapping

DNA mapping brengt de migratieroutes van muskusratten in beeld. Dit doen we met behulp van DNA-materiaal van gevangen muskusratten. Van iedere muskusrat die

Dashboard

Dashboard

>> Ga direct naar het dashboard Het is belangrijk om de populaties muskus- en beverratten te monitoren en het effect van de bestrijding

Onderzoeksgebieden


Partners

Wat is Life?

Life staat voor L’instrument financier pour l’environnement. Het is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor ondersteuning van projecten op het gebied van milieu- en natuurbehoud en klimaatactie. Life valt onder het directoraat-generaal Environment & Climate van de Europese Commissie. Afhankelijk van het soort project financiert de EU 55 tot 75 procent van het totaalbudget

Lees meer

Mijlpalen

Februari 2020
Verbeterde protocollen eDNA laboratorium (A3)
Partner: UvA

Februari 2020
Protocol DNA-mapping gereed en start verzamelen monsters (A3)
Partners: UvW/WENR

Februari 2020
Verbeterde protocollen eDNA laboratorium (A3)
Partner: UvA

Februari 2020
Ontwikkelen veldprotocollen voor monstername waterwegen
Partner: UvA

1 februari 2020
Communicatie- en verspreidingsplan MICA: milieu-, biodiversiteits-, veiligheids-, sociale en economische impact (E1.2)
Partners: INBO, UvW

Februari 2020
Ontwikkelen veldprotocollen voor monstername waterwegen
Partner: UvA

Februari 2020
Protocollen opstellen camera’s
Partner: INBO

Februari 2020
Opstellen van 50 cameravallen in projectgebieden (C1)
Partners: LWK-NDS, UvW, VMM, ITAW, INBO

Februari 2020
Protocollen opstellen camera’s
Partner: INBO

1 maart 2020
Projectplan MICA vastgesteld voor alle uit te voeren (veld)activiteiten (A 1.2)
Partner: WSRL

Juni 2020
Camera’s en slimme kooien opgesteld in onderzoeksgebieden
Partners: VMM, WSRL, LWK-NDS

1 maart 2020
Projectplan MICA vastgesteld voor alle uit te voeren (veld)activiteiten (A 1.2)
Partner: WSRL

1 september 2020
1e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

Juni 2020
Selectie adviesbureau voor ondersteuning van dagelijkse management activiteiten (F1)
Partner: WSRL

1 september 2020
1e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

1 september 2020
1e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

December 2021
DNA mapping advies: ruimtelijke verdeling bestrijdingsinspanning Friesland
Partner: UvW/WENR

1 september 2020
1e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

1 september 2022
3e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

31 december 2021
Inzet slimme kooien op vooraf bepaalde locaties gebaseerd op uitkomsten DNA-mapping

1 september 2022
3e Rapportage KPI’s
Partner: UvA

April 2023
Opschalen en real-life toepassing van de eDNA aanpak
(C2.1.1)
Partner: UvA

1 mei 2023
Enquête ‘Ervaringen met nieuwe vangmiddelen’ is afgerond onder bestrijders
Partner: WSRL

April 2023
Opschalen en real-life toepassing van de eDNA aanpak
(C2.1.1)
Partner: UvA

July 2023
After-life plan approved
Partner: WSRL

Juni 2023
DNA-mapping evaluatie rapport gereed
Partner: WENR

July 2023
After-life plan approved
Partner: WSRL