DNA mapping

FotoIvoLabDNA-mapping

DNA mapping brengt de migratieroutes van muskusratten in beeld. Dit doen we met behulp van DNA-materiaal van gevangen muskusratten.

Van iedere muskusrat die in het onderzoeksgebied is gevangen wordt een genetisch profiel gemaakt. Dit profiel wordt vergeleken met het profiel van de andere muskusratten. Zo proberen we (sub)populaties in beeld te krijgen.

Start in Friesland

In 2020 worden de huidige populaties van Friesland en de grensgebieden met de naburige provincies Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en de kop van Noord-Holland geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een genetische kaart gemaakt met de ruimtelijke verdeling van de diverse populaties.

Eind 2021 wordt op basis van de genetische kaart advies gegeven over de inzet voor de bestrijding in Friesland. Ook worden dan locaties voor vangmiddelen voorgesteld. In 2022 wordt het onderzoek voor Friesland herhaald. De dan verkregen genetische profielen worden vergeleken met de genetische kaart. Dat maakt het mogelijk om de herkomst van de dieren te achterhalen en migratieroutes te identificeren.

Actief in onderzoeksgebieden