Publicaties

scroll naar Algemeenscroll naar DNA mappingscroll naar eDNAscroll naar Wildcamera's

Algemeen

Final Report LifeMica

14/06/2024

Projectbrochure Life MICA

12/05/2023

Video over het Life MICA-project

01/05/2023

Harmen Verboom voor Life MICA op pad in Rijnstrangen

31/05/2021

Bye bye, muskusrat

12/12/2019

Life MICA-nieuwsbrieven

DNA mapping

Protocol DNA-monstername muskusrat Friesland e.o.

01/12/2023

Bronherkenning voor muskusratten op basis van ruimtelijke genetica

01/11/2023

Instructiefilm verzamelen DNA muskusrat

01/12/2022

Bronherkenning voor Friese muskusratten

11/03/2022

DNA mapping – genetische analyse van verspreidingspatronen van muskusratten

27/01/2022

DNA-mapping: monsters verzamelen in onderzoeksgebieden

28/05/2021

eDNA

eDNA aanpak in muskusratbeheer – bestrijders

01/12/2023

eDNA aanpak in muskusratbeheer – lab

01/12/2023

Kennisgroep-Doc1: Richtlijn inrichten drie klassen sub-gebieden

01/12/2023

Kennisgroep-Doc5: Richtlijn eDNA tracks definiëren voor muskusrat monitoring steekproeven

01/12/2023

Kennisgroep-Doc7: Richtlijn monstername eDNA monitoring

01/12/2023

eDNA methode ondersteunt muskusratbestrijding

01/12/2023

Kennis-Doc2: Gedetailleerde uitleg steekproef muskusratmonitoring

01/12/2023

Kennisgroep-Doc3: Uitleg grootte en inzet van de eDNA steekproeven

01/12/2023

Kennisgroep-Doc4: Richtlijn interpretatie steekproef voor muskusrat monitoring

01/12/2023

Kennisgroep-Doc6: Richtlijn om eDNA tracks te definiëren voor beverrat aanwezigheid

01/12/2023

Ondersteuning van muskusrat en beverrat beheer met behulp van eDNA

01/12/2023

eDNA Steekproef: Trajecten voor eDNA Steekproef bemonstering

01/12/2023

Beschrijving eDNA-aanpak in exotenbeheer

01/01/2023

Bijlage-B-I: Handleiding beta versie eDNA autosampler

01/01/2023

Bijlage-B-II: Handleiding bemonsteren met boot, varende drone, en handmatig

01/01/2023

Bijlage B-III: Handleiding eDNA app

01/01/2023

Veldprotocol eDNA

29/04/2020

eDNA afgeronde activiteiten

01/11/2018

Wildcamera's

Veldprotocol wildcamera’s

05/03/2021