Publicaties

scroll naar Algemeenscroll naar DNA mappingscroll naar eDNAscroll naar Wildcamera's

Algemeen

Bye bye, muskusrat

Harmen Verboom voor Life MICA op pad in Rijnstrangen

Life MICA-nieuwsbrieven

Projectbrochure Life MICA

Video over het Life MICA-project

DNA mapping

Bronherkenning voor Friese muskusratten

Bronherkenning voor muskusratten op basis van ruimtelijke genetica

DNA mapping – genetische analyse van verspreidingspatronen van muskusratten

DNA-mapping: monsters verzamelen in onderzoeksgebieden

Instructiefilm verzamelen DNA muskusrat

Protocol DNA-monstername muskusrat Friesland e.o.

eDNA

Beschrijving eDNA aanpak in exotenbeheer voor UvW: eDNA in muskusratbeheer

Bijlage B-III: Handleiding eDNA app

Bijlage-B-I: Handleiding beta versie eDNA autosampler

Bijlage-B-II: Handleiding bemonsteren met boot, varende drone, en handmatig

eDNA aanpak in muskusratbeheerbeheer – bestrijders

eDNA aanpak in muskusratbeheerbeheer – lab

eDNA afgeronde activiteiten

eDNA methode ondersteunt muskusratbestrijding

eDNA Steekproef: Trajecten voor eDNA Steekproef bemonstering

Kennis-Doc2: Gedetailleerde uitleg steekproef muskusrat monitoring

Kennisgroep-Doc1: Richtlijn inrichten drie klassen sub-gebieden

Kennisgroep-Doc3: Uitleg grootte en inzet van de eDNA steekproeven

Kennisgroep-Doc4: Richtlijn interpretatie steekproef voor muskusrat monitoring

Kennisgroep-Doc5: Richtlijn eDNA tracks definiëren voor muskusrat monitoring steekproeven

Kennisgroep-Doc6: Richtlijn om eDNA tracks te definiëren voor beverrat aanwezigheid

Kennisgroep-Doc7: Richtlijn monstername eDNA monitoring

Ondersteuning van muskusrat en beverrat beheer met behulp van eDNA

Veldprotocol eDNA

Wildcamera's

Protocol cameravallen

Veldprotocol wildcamera’s