Landwirtschaftskammer NiedersachsenDe Landwirtschaftskammer Niedersachsen is een agrarische administratie- en adviesinstelling in Nedersaksen, actief op het gebied van land-, tuin- en bosbouw. is een onafhankelijke, zelfsturende juridische entiteit van publiekrecht en werkt in opdracht van de deelstaat Nedersaksen.

De Landwirtschaftskammer Niedersachsen heeft ongeveer 2500 personeelsleden in dienst, bestaande uit een breed scala aan experts zoals Agronomen, bosbouwers, geologen, geografen, biologen, juridische experts en architecten.

Departement Duurzaam Landgebruik

Het Departement Duurzaam Landgebruik is verantwoordelijk voor veel gerelateerde onderwerpen. Denk aan plattelandsontwikkeling, emissiebeoordeling, bemesting, nutriëntencycli en de bescherming van klimaat, natuur, water en bodem. Het beheer van muskus- en beverratpopulaties behoort tot deze eenheid.

Bezoekadres

Berliner Str. 8,
49828 Neuenhaus, Duitsland


Actief in:

Gebieden: