Beschrijving eDNA-aanpak in exotenbeheer


Vanaf 2016 is er in een serie van opeenvolgende projecten gewerkt aan het ontwikkelen van een kosteneffectieve eDNA-aanpak die het monitoren en speuren van muskusratten in Nederland zou moeten verbeteren en vergemakkelijken. Aan het eind van het EU_LIFE_MICA-project kan vastgesteld worden dat het gelukt is om een muskusrat eDNA-aanpak op te zetten.