Bronherkenning voor Friese muskusratten

Beknopte rapportage van een genetische kaart van muskusratten in Noord-Nederland en bronherkenning voor een eerste serie Friese monsters. De rapportage is afkomstig van Wageningen Environmental Research (WENR).