Bye bye, muskusrat

In internationaal verband hebben waterschappen de strijd aangebonden met muskus- en beverratten. In het Life MICA project werken ze daartoe sinds 2019 met partners in Duitsland en België. Het doel van dit project: innoveren en samenwerken om de populatie muskus- en beverratten in de onderzoeksgebieden zo laag mogelijk te krijgen.