DNA-mapping: monsters verzamelen in onderzoeksgebieden

Datum: 28/05/2021
Auteur:

Download Protocol DNA-monstername muskusrat Friesland e.o. als document

Een van de onderdelen van het Life MICA-programma is DNA mapping. Het doel is om hiermee de migratieroutes van muskusratten in beeld te brengen. De aanwezigheid van muskusratten is van februari 2020 tot en met januari 2021 in kaart gebracht.

De huidige populaties van Friesland en een gebied van 20 km rondom Friesland inclusief Noord-Holland noord worden geanalyseerd. Hiervoor is in ieder atlasblok (5 bij 5 km) getracht om 3 muskusratten te vangen: een ram, een moer en een jong dier. Van deze muskusratten wordt een genetisch profiel gemaakt. Dit profiel wordt vergeleken met het profiel van de andere verzamelde muskusratten. Het doel is om de familieverbanden van de gevangen dieren vast te stellen. Hieruit kunnen vervolgens migratieroutes gedestilleerd worden.

De resultaten worden in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Direct aansluitend worden slimme camaravallen langs de migratieroutes geplaatst om trekkende muskusratten te signaleren.

In 2022 worden er opnieuw monsters verzameld in Friesland.