eDNA aanpak in muskusratbeheer – lab

Datum: 01/12/2023
Auteur: Timo Breit, Rob Dekker, Han Rauwerda, Mirjam Boonstra & Dolf Moerkens

Download eDNA aanpak in exotenbeheer_lab als document

Bestrijding van muskus- en beverratten kost jaarlijks ongeveer 35 miljoen euro, waarvan weer ongeveer 25 miljoen opgaat aan het speuren. Het speuren is vooral duur in gebieden met een lage populatie, omdat hier er in verhouding meer tijd opgaat aan speuren per gevangen muskus- en beverrat dan in gebieden met hogere populaties muskus- en beverratten.


De Unie van Waterschappen (UvW) kwam daarom bij de UvA met de vraag of het mogelijk is om muskus- en beverratten op te sporen door het DNA dat ze achterlaten in het oppervlaktewater. Dit omgevings-DNA wordt environmental DNA (eDNA) genoemd.