eDNA afgeronde activiteiten

Datum: 01/11/2018
Auteur: UvA, Unie van Waterschappen, Life MICA

Download Bijlage U2-Onderzoeksvoortgangverslag eDNA test- en veldexperimenten als document

Bijlage U2-Onderzoeksvoortgangverslag eDNA test- en veldexperimenten

Dit is een overzicht van afgeronde activiteiten die uitgevoerd zijn om de projectagenda te realiseren.
Dit overzicht van activiteiten is primair bedoeld om alle betrokkenen een idee te geven hoe en in welk tijdbestek onderdelen van de project agenda zijn uitgevoerd. Dit geeft iedereen houvast om zijn/haar bijdrage aan het behalen van de resultaten van de projectagenda te herkennen.