eDNA methode ondersteunt muskusratbestrijding

Datum: 01/12/2023
Auteur: Timo Breit, Rob Dekker, Han Rauwerda, Mirjam Boonstra & Dolf Moerkens

Download eDNA methode ondersteunt muskusratbestrijding-leken als document

De muskusrat komt oorspronkelijk niet in Nederland voor en is dus een zogenaamde invasieve exoot. Als invasieve exoot heeft de muskusrat een grote impact op de biodiversiteit, soorten zoals de zwarte stern kunnen hierdoor in het gedrang komen. Muskusratten kunnen zich snel voortplanten, een stel muskusratten kan in een jaar voor 20 nakomelingen zorgen. Naast de negatieve gevolgen voor de natuur, veroorzaakt de muskusrat ook grote schade aan oevers en dijken doordat ze voortdurend holen en gaten graven. Hierdoor vormen ze ook een serieus gevaar voor de waterveiligheid van Nederland.