eDNA Steekproef: Trajecten voor eDNA Steekproef bemonstering

Datum: 01/12/2023
Auteur: Universiteit van Amsterdam, Unie van Waterschappen, Life MICA

Download Procedure eDNA muskusrat bemonstering als document

Om een eDNA steekproef te kunnen uitvoeren wordt een beheersgebied opgedeeld in sub-gebieden, waarna er een klein aantal testbemonsteringen worden uitgevoerd om de muskusrataanwezigheid in een sub-gebied objectief te kunnen bepalen. Met een GIS-programma wordt in de computer gestart met het definiëren van eDNA bemonsteringstrajecten. Deze voorsteltrajecten voor bemonstering zijn tussen de 3 en 5 km lang. Voor waterwegen die 15 meter of breder zijn wordt aan beide oevers een traject ingetekend.