Kennis-Doc2: Gedetailleerde uitleg steekproef muskusratmonitoring

Datum: 01/12/2023
Auteur: Universiteit van Amsterdam, Unie van Waterschappen, Life MICA

Download Kennisgroep-Doc2_Gedetaillerde uitleg steekproef muskusrat monitoring als document

Om de meest optimale inzet van de eDNA-methode te behalen is destijds bij de Projectagenda eDNA bij muskus- en beverratbestrijding gekozen voor het indelen van (sub)gebieden op basis van de muskusrataanwezigheid. Dat resulteerde in 3 verschillende gebiedstypen waarbij op basis van de geschatte aantallen aanwezige muskusratten (met bijbehorende aanpak plus doelstelling) zijn gedefinieerd.

Het probleem bij die gebiedstypering was, dat deze was gebaseerd op vangstdata (van een eerder jaar) die, vanwege diverse redenen, niet altijd representatief zijn voor de werkelijke, actuele lokale muskusratpopulatie.