Kennisgroep-Doc3: Uitleg grootte en inzet van de eDNA steekproeven

Datum: 01/12/2023
Auteur: Universiteit van Amsterdam, Unie van Waterschappen, Life MICA

Download Kennisgroep-Doc3_Uitleg grootte en inzet van de eDNA steekproeven als document

Grootte van de eDNA steekproef
In deze bijlage wordt in het kort uiteengezet wat de berekening is geweest om te komen tot het juiste aantal monsters voor betrouwbare en informatieve eDNA steekproeven zoals die gebruikt zullen gaan worden in de eDNA aanpak.
Omdat de grootte van een steekproef afhankelijk is van het aantal muskusratten dat in een sub-gebied aanwezig is zijn er 2 typen eDNA steekproeven ontworpen:

  1. Steekproef voor een Leeg sub-gebied
  2. Steekproef voor een Niet-Leeg sub-gebied (= Middelvol + Vol)