Kennisgroep-Doc4: Richtlijn interpretatie steekproef voor muskusrat monitoring

Datum: 01/12/2023
Auteur: Universiteit van Amsterdam, Unie van Waterschappen, Life MICA

Download Kennisgroep-Doc4_Richtlijn Interpretatie steekproef voor muskusrat als document

De steekproef voor eDNA is gebaseerd op een statistische power analyse (zie bijlage E-1a). In essentie komt het erop neer dat om met eDNA te bevestigen dat een gebied vrij is van muskusratten er in een gebied 80 eDNA monsters genomen moeten worden. De grote van het gebied maakt hiervoor niet uit, maar moet niet zo klein zijn dat er met 80 monsters vlak dekkend bemonsterd wordt, en afhankelijk van de oorspronkelijke classificering van de gebieden en de mogelijke opvolging aan de hand van de interpretatie van de steekproef, niet te groot.