Veldprotocol wildcamera’s

Voor het juist installeren van de wildcamera’s is het veldprotocol opgesteld. In het veldprotocol staat onder andere vermeld de instellingen van de camera en hoe de foto’s in te laden naar Agouti.