Camaraval: wilde eend het meest gefotografeerd

In de verschillende projectgebieden zijn 47 cameravallen geplaatst om de aanwezigheid van muskus- en beverratten te detecteren. Deze camera’s maken een serie beelden wanneer ze worden geactiveerd door beweging.

Daarna analyseren de muskusrattenbestrijders de beeldenseries om te bepalen welke soort op een bepaalde plek aanwezig is. Er zijn tot nu toe meer dan 80.000 van die series geanalyseerd. De meest voorkomende soort op de camera’s zijn wilde eenden.

Kunstmatige intelligentie

Sinds juni 2021 gebruiken we de Artificial Intelligence (AI), kunstmatige intelligentie, om de beelden te analyseren en de werklast te verlichten. Deze AI is ontwikkeld door Agouti. Met hen zijn we een project gestart om hun AI te ‘trainen’ om beter te werken in watercondities. Dit optimaliseert de workflow voor het detecteren van muskus- en beverratten met cameravallen naar verwachting verder.

Figuur 1: Verspreiding van de op de camera’s waargenomen soorten.


Figuur 2: Muskusrat vastgelegd op camera