DNA Mapping in Friesland verloopt goed

In januari 2022 zijn de resultaten van de eerste ronde DNA mapping in Friesland gepresenteerd aan de muskusrattenbestrijders. Op basis van de resultaten wordt de vangstintensiteit langs de vermoedelijke instroomlocaties in Friesland opgevoerd door hier een cordon van vangmiddelen te plaatsen. Op de instroomlocaties staan slimme wildcamera’s.

Rood kruis: instroom van buiten Friesland
Geel kruis: doorstroom in Friesland

Staartpunten

Daarnaast worden in de periode van februari 2022 – februari 2023 de staartpunten verzameld van alle in Friesland gevangen muskusratten voor vervolgonderzoek. Het doel is om dit jaar, zoveel mogelijk verspreid over Friesland, 100 muskusratten te verzamelen. Inmiddels zijn dat er al meer dan 50.