Eerste resultaten over onderzoeksmethoden en materialen Life MICA

Er is onderzoek gedaan naar methoden en materialen voor eDNA, DNA-sequencing/mapping, slimme camera’s en slimme vangkooien. Hoewel de respons niet hoog was, laten de voorlopige resultaten uitstekende scores voor de DNA-methodes zien, en bruikbare veldresultaten voor slimme systemen.

Er waren 21 reacties. Dat is te weinig voor statistische analyse. Maar dit was de eerste enquête, dus mogelijke effecten kunnen ook in de loop van de tijd nog worden geanalyseerd.

Uit de eerste resultaten blijkt echter dat de protocollen zeer geschikt zijn om bij beide DNA-methodes te hanteren. Het lijkt erop dat eDNA een uitstekend waarschuwingssysteem is en DNA-mapping uiterst effectief voor het bepalen van migratieroutes.

Maar er zijn ook uitdagingen:

  1. Het intensieve onderhoud van materialen (eDNA en DNA-mapping);
  2. Het langzame proces (DNA-mapping);
  3. De tegenstrijdigheid in het werk: muskusrattenbestrijders werken het liefst in gebieden met veel muskusratten, terwijl eDNA-methodes zich richten op gebieden met weinig muskusratten.

Slimme systemen

Voor de slimme systemen (camera’s en vangkooien) laten de eerste resultaten zien dat ze allebei multifunctioneel zijn en voor verschillende soorten kunnen worden gebruikt. Slimme vangkooien leveren doorgaans betere vangsten op. Het ontwerp van de slimme camera’s is uitstekend.

Verbeteringen

Wel is verbetering van de vallen nodig op het gebied van de hardware (batterij en magneet), software (AI-beeldherkenning) en de informatie voor de muskusrattenbestrijding (batterijniveau, GPS en status van de vangkooi). Op de slimme camera’s is ruimte voor verbetering op de AI-beeldherkenningssoftware die wordt gebruikt voor het detecteren van muskus- en beverratten, en op de verwerkingssnelheid.

In oktober wordt een nieuwe enquête gehouden.