De Vlaamse MilieumaatschappijDe Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur.

De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. Vanuit haar taak als waterloopbeheerder verzorgt de VMM de bestrijding van watergebonden invasieve soorten.

Contact
Dan Slootmaekers – Teamverantwoordelijke rattenbestrijding
d.slootmaekers@vmm.be

Jolien Van Droogenbroeck – European project expert
j.vandroogenbroeck@vmm.be

Bezoekadres

Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst, België


Actief in:

Gebieden:

Onderzoek en Innovatie: