Instituut voor Natuur- en BosonderzoekHet Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het situeert zich binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als belanghebbende bij betrokken is. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij.

Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt tevens deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, zoals LTER, ALTER-Net en LifeWatch.

Eigen Vermogen INBO

Het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO) is een aparte rechtspersoon. Hier worden projecten uitgevoerd worden die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EV INBO is onder meer het INBO- onderzoek aan te vullen als de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden die direct of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben.

Contact
Emma Cartuyvels  – Onderzoeker
emma.cartuyvels@inbo.be

Frank Huysentruyt – Senior onderzoeker
frank.huysentruyt@inbo.be

Bezoekadres

Havenlaan 88
1000 Brussel, België


Actief in:

Gebieden: