Unie van WaterschappenDe Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Contact
Dolf Moerkens  – Beleidsadviseur
dmoerkens@uvw.nl

Mireille Noorlander – Communicatieadviseur
mnoorlander@uvw.nl

Miranda Pieron – Projectleider Bedrijfsvergelijkingen
mpieron@uvw.nl

Bezoekadres

Koningskade 40
2596AA Den Haag


Actief in:

Gebieden:

Onderzoek en Innovatie: