Vangst muskusratten in Friesland na positief eDNA-monster

In augustus/september 2021 zijn er dankzij eDNA 3 muskusratten in Friesland gevangen. Het betrof een gebied met een lage muskusrattenpopulatie.

Het opsporen van muskus- en beverratten kan makkelijker worden gemaakt door het detecteren van DNA dat ze achterlaten in het water. Dit DNA heet environmental DNA (eDNA) en is afkomstig uit bijvoorbeeld darmcellen in poep.

Bemonsteren

In dit geval bleek een 5 km-traject tussen de plaatsen Bolsward en Hartwerd positief. Vervolgens zijn er 1 km-trajecten bemonsterd, waarvan er 1 positief was op muskusrat-eDNA. Daarna zijn er puntmonsters genomen.

Voersporen

Tijdens het puntmonsteren vonden de bestrijders wat twijfelachtige voersporen. Die duidden niet direct op een muskusrat, maar konden ook afkomstig zijn van een woelrat. Omdat de bestrijders dankzij het eDNA wisten dat hier muskusratten waren, is toch op die locatie gezocht. Er zat inderdaad een bouw. Zo konden de eerste muskusratten van 2021 in dit gebied worden gevangen.

Gevangen muskusratten tussen Bolsward en Hartwerd

A: In rood, positief 5 km traject;
B: In rood, positief 1 km lokalisatietraject;
C: Lokalisatie puntmonsters. Rood: hoogste positieve concentratie, oranje: matig positief, groen: negatief. Pijltje: locatie klemmen en vangst. Bij het tweede rode punt bovenin was het water te diep om af te trappen;
D: De gevangen muskusratten.