Zo gaat het met de slimme vangkooien: meer vangsten en detaillering

Het Life MICA-deelproject ‘Slimme vangkooien’ heeft tot doel vallen te ontwikkelen die gebruikmaken van beeldherkenning door Kunstmatige Intelligentie (KI). Door KI in te bouwen voorkomen we ongewenste bijvangsten van beschermde soorten als bevers of otters. We vangen alleen doelsoorten: beverratten en muskusratten. In het veld worden nu steeds meer vangsten gedaan. Daardoor krijgen we steeds meer kennis over de vallen.

Inmiddels zijn er 10 slimme vangkooien in gebruik in Duitsland, 5 in België en 10 in Nederland. Aan beiden kanten van de Nederlands-Duitse grens zijn 2 beverratten en 6 muskusratten gevangen. De afgelopen maanden is de KI-beeldherkenningssoftware verbeterd door beelden uit de slimme vallen toe te voegen aan de software. Ook werkt de module nu zowel on- als offline, dus ook als deze niet is verbonden met het internet.

Verbeteringen vangkooien

De vangkooien zelf zijn ook verbeterd. Aan beide zijden van de kooi is gaas gemonteerd. Ook is de grondplaat verhoogd om betere foto’s te krijgen van dieren die in de val komen. Verder is er ook gaas voor het camerasysteem gemonteerd ter bescherming.

Deze zomer worden de vangkooien verder verbeterd, met onder meer een sterkere magneet en batterij. Ook wordt de KI-beeldherkenningssoftware verrijkt met afbeeldingen van otters en wasberen. En het online bericht dat de muskusrattenbestrijder ontvangt, geeft binnenkort altijd de juiste informatie over batterij, GPS en status van de val.

Actieve slimme val op Sint-Maartensheide – De Luysen, 1 april 2022.

Het bericht dat naar de muskusrattenbestrijder wordt gestuurd.